แอร์รถ

กรณี สรุปผลการตรวจเช็คแอร์รถยนต์แล้วว่า "ชุดคอยล์หน้าครัชคอมแอร์" เสียต้องเปลี่ยน1.ตรวจเช็คระบบปรับอากาศรถยนต์ของคุณทุกๆ 3-6 เดือน
2.หมั่นสังเกตระบบแอร์ด้วยตนเอง ว่าความเย็นเริ่มลดลงจากปกติหรือไม่
  เพราะอาจมีการรั่วของน้ำยาแอร์ หรือท่อต่างๆ อุดตัน
3.ต้องรู้ว่ารถยนต์ของคุณใช้ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำยา R-134a หรือ ระบบ R-12 
4.น้ำมันคอมเพรสเซอร์ของระบบ R-12 และ R-134a ไม่สามารถใช้แทนกันได้
5.หรือ ในระยะเวลา 3 เดือนคุณเติมน้ำยาแอร์บ่อยๆ ติดกัน อาจเกิดการรั่วของแอร์รถยนต์
  (การสังเกตุโดยดูที่หัวเติมน้ำยาแอร์ ถ้าเป็นระบบ R-12 หัวเติมจะเป็นแบบเกลียว
   แต่ถ้าเป็นระบ R-134a หัวเติมจะเป็นแบบตัวล๊อค  )